தமிழ் பாடல்கள்....

பூ பூவாய் பறந்து போகும் பட்டுபூச்சியக்கா...

நீ பளபளன்னு போட்டிருப்பது யார் கொடுத்த சொக்கா... 
Playback: M.S.Rajeswari

Cast: Baby Sumathi
Movie: திக்கு திக்கு தெரியாத காட்டில்.... 


No comments:

Post a Comment